Redskaber

Kommunikation

Tekst-chat

Til løs snak mellem møder bruger vi text-chat-systemet Matrix.

Vi bruger et chatrum fælles for vores supergruppe, og et chatrum for hver af vores formelle studiegrupper.

Fysiske møder

Når ikke andre steder er aftalt, holder vi vores fysiske møder i sofaerne i rummet lige ovenover Fablabs thekøkken.

Online møder

Vi afholder online møder med Edumeet.

Overblik

Vi har opsat et offentligt website til at fastholde et overblik over supergruppens proces og ressourcer, og til at offentliggøre gruppernes udkast og færdige produkter.

Alle med teknisk interesse er webmasters – de har skriveadgang til websitet og offentliggør på vegne af grupperne.

Produktioner

Vi publicerer skitser og færdige produkter, efterhånden som det giver mening at dele dem offentligt.

Rettigheder

Vi fastholder personligt ophavsret for alle værker, og deler øvrige rettigheder efter copyleft-princpipper.

Som udgangspunkt deler vi kode under licensen GPL-3+, og øvrige værker under licensen CC-BY-SA-4.0.

Kalender

Vi bruger delte kalendre – en for supergruppen og en for hver gruppe.

Alle har adgang til read-only udgivelse af kalendrene (som er simplere at sætte op).

Alle med teknisk interesse har skriveadgang (fungerer på Android, ios, Linux, Mac og Windows – men kræver lidt mere opsætning), og offentliggør indlæg på vegne af grupperne.

Forsigtig

Alle vores kalenderindlæg er offentligt tilgængelige, så omtal ikke GDPR-problematiske informationer (f.eks. interviewpersoners navne) i mødeindkaldelser eller -referater!

(Vi kan alternativt låse vores platform inde, men det er ikke lisså nemt at bruge.)

Vi kan opsætte kalendre til automatisk at danne et Gantt diagram, som kan medtages på vores website og/eller i produktioner.

Til at booke tider – matche personlige kalendre – bruger vi https://crab.fit/.

Tekstredigering

Vi skriver vores tekster i simpel tekst opmærket med Markdown.

Teknisk interesserede i vores supergruppe oversætter midlertidigt mellem Markdown og andre formater – f.eks. docx ved stavekontrol eller syntaktisk analyse af en tekst. Vores teknikere danner også gruppernes publikationer – websider, slideshows og PDF-filer – udfra de simple tekster.

Fælles redigering og automatisk opsætning

Vi skriver vores tekster kollaborativt. Til simplere skitsetekster bruger vi en pad – konkret anvender vi web-servicen HedgeDoc. Til den endelige rapport og andre større tekster bruger vi publiceringssystemet quarto, hvor kildetekster og andre ressorucer er lagret lokalt på hver af vores maskiner og udvekslet gennem revisionskontrolsystemet git.

Kildehåndtering

Vi samler vores referencer til kildetekster i et fælles referencearkiv på tværs af projektgrupper. Referencerne lagres i formatet Bibtex, og anvendes ved at nævne en reference med Pandoc citationssyntaks.