HumTek Progressionsrapport

foregående semesters projekt

Dit navn

Jonas Smedegaard

Dit foregående semester (eks. E21)

E23

Evt. bemærkninger i forhold til studieforløb

Gruppedannelsen gik skævt.

Jeg havde foreslået flere projektforslag som studiekammerater viste interesse for, men en for effektiv udrensning af skrøbelige projekter (som jeg siden klagede over med opbakning fra Studiemiljøtutor) gjorde, at ingen af mine projektideer fik mulighed for at realiseres, og jeg endte i en tilfældig projektgruppe med en for mig intetsigende projektidé.

Projekttitel

Medicindispenseringsproces på plejehjem

Vejleder - dit foregående semesters projekt

Nete Schwennesen

Projektsynopsis på dit foregående semesters projekt

Vi undersøgte fejlmedicinering på plejehjem. Vha. kvalitative interviews afdækkede vi arbejdsrutinen for pilledispensering på plejehjem, og udfra analyse af disse interviews samt eksisterende kilder om emnet skitserede vi bud på forbedringer af arbejdsrutinen.

Når du tænker tilbage på dit foregående semesters projekt, hvad var så nyt for dig i forhold til din faglige læring?

Formatet – en videnskabelig rapport – var ny for mig. Jeg kender til at læse videnskabelige rapporter, men det var fremmed for mig hvilke krav der lå til formatet.

Jeg kender til gruppearbejde og har deltaget i mange møder gennem årene – bl.a. indenfor landsdækkende studenterpolitik, organisering af internatinale teaterprojekter og professionelt arbejde online på tværs af mange tidszoner. Uanset overraskede det mig, hvor væsentligt banale rutiner – som at overholde mødetidspunkt og at skrive dagsorden og beslutningsreferat – er for selv en lille gruppe på 4 deltagere.

I forhold til dit foregående semesters projekt, hvordan vil du evaluere læreprocessen og dit eget engagement og bidrag?

Jeg synes selv at jeg var motiveret og engageret i gruppearbejdet, men kunne mærke at jeg flere gange var tæt på at løbe tør for overskud – og een gang kogte jeg over og kritiserede hårdt en medstuderende, hvilket udløste et krisemøde i gruppen (som endte meget godt, og bl.a. provokerede at vi fik snakket konstruktivt – og meget grundigere end hidtil ved begyndelsen af semsteret – om vores forventninger til hinanden).

En stor udfordring for mig er at give plads til læring – både andres læring på områder jeg selv er erfaren, og min egen læring hvor jeg kan fristes til at genbruge beslægtet gammel viden. Her synes jeg at være blevet skarpere på at genkende hvornår problemet opstår, så jeg bedre kan passe på at give plads, selvom det fortsat ikke falder naturligt at gøre det.