Learning Traps in Tentacular Learning Ontology

Turtle format

Domain-specific ontology for traps related to tentacular learning as described by Ernst Schraube


@base <https://purl.org/learn/trap#> .
@prefix learntrap: <https://purl.org/learn/trap#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sdml: <http://sdml.io/sdml-owl.ttl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix learn10tac: <https://purl.org/learn/tentacular#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix learn2sect: <https://purl.org/learn/bisected#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix learn: <https://purl.org/learn/core#> .

learntrap:
  rdf:type
    owl:Ontology ,
    sdml:Module ;
  owl:imports <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> ;
  owl:imports <https://purl.org/learn/tentacular#> ;
  owl:imports <http://purl.org/dc/elements/1.1/> ;
  owl:imports <https://purl.org/learn/bisected#> ;
  owl:imports <https://purl.org/learn/core#> ;
  skos:prefLabel "Learning Traps in Tentacular Learning Ontology"@en ;
  skos:prefLabel "Ontologi om læringsfælder indenfor tentakulær læring"@da ;
  dc:description "Domain-specific ontology for traps related to tentacular learning as described by Ernst Schraube"@en ;
  dc:created "\"2024-06-03\""^^xsd:date ;
  dc:creator <https://dr.jones.dk/me/#me> ;
  dc:license <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later> ;
  sdml:srcLabel "learntrap" .

learntrap:DigitalAlwaysOn
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Structure ;
  rdfs:subClassOf learntrap:Digitalization ;
  skos:prefLabel "Online Dialogue-Reduction Habit"@en ;
  skos:prefLabel "Online-dialogreduktionsvane"@da ;
  dc:description "The ability for constructing a digital system to be always available without interruption"@en ;
  dc:description "Muligheden for at opsætte et digitalt system til altid at være tilgængelig uden afbrydelse"@da ;
  sdml:hasMember
    learntrap:DigitalAlwaysOn__causesOnlineModeTrap ;
  sdml:srcLabel "DigitalAlwaysOn" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:causesOnlineModeTrap
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learntrap:DigitalAlwaysOn ;
  rdfs:range learntrap:OnlineModeTrap ;
  sdml:srcLabel "causesOnlineModeTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:DialogueReduction
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Structure ;
  rdfs:subClassOf learntrap:Digitalization ;
  skos:prefLabel "Online Dialogue-Reduction"@en ;
  skos:prefLabel "Online-dialogreduktion"@da ;
  sdml:hasMember
    learntrap:DialogueReduction__causesDialogueReductionTrap ;
  sdml:srcLabel "DialogueReduction" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:causesDialogueReductionTrap
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learntrap:DialogueReduction ;
  rdfs:range learntrap:DialogueReductionTrap ;
  sdml:srcLabel "causesDialogueReductionTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:DigitalAccuracyAndEase
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Structure ;
  rdfs:subClassOf learntrap:Digitalization ;
  skos:prefLabel "Digital Accuracy and Ease"@en ;
  skos:prefLabel "Digital nøjagtighed og lethed"@da ;
  sdml:hasMember
    learntrap:DigitalAccuracyAndEase__causesUncertainnessEffortlessnessTrap ;
  sdml:srcLabel "DigitalAccuracyAndEase" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:causesUncertainnessEffortlessnessTrap
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learntrap:DigitalAccuracyAndEase ;
  rdfs:range learntrap:UncertainnessEffortlessnessTrap ;
  sdml:srcLabel "causesUncertainnessEffortlessnessTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:DigitalLearnification
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Structure ;
  rdfs:subClassOf learntrap:Digitalization ;
  dc:description "Learning reduced to an individualized commodity, demanded by learners and supplied by digital systems"@en ;
  dc:description "Læring reduceret til individualiseret vare, efterspurgt af elever og udbudt af digitale systemer"@da ;
  sdml:hasMember
    learntrap:DigitalLearnification__CausesBisectedLearning ;
  sdml:srcLabel "DigitalLearnification" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:CausesBisectedLearning
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learntrap:DigitalLearnification ;
  rdfs:range learn2sect:BisectedLearning ;
  sdml:srcLabel "CausesBisectedLearning" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:ReasoningTrap
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  skos:prefLabel "Reasoning trap"@en ;
  skos:prefLabel "Fejlslutning"@da ;
  dc:description "typical pitfalls in the construction of subjective reasons for action towards learning"@en ;
  dc:description "typiske faldgruber i konstruktionen af subjektive grunde til at igangsætte en læringsproces"@da ;
  sdml:hasMember
    learntrap:ReasoningTrap__trapsReason ;
  sdml:srcLabel "ReasoningTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:trapsReason
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learntrap:ReasoningTrap ;
  rdfs:range learn10tac:ActionReason ;
  sdml:srcLabel "trapsReason" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:OnlineModeTrap
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learntrap:ReasoningTrap ;
  skos:prefLabel "Online Mode Habit Trap"@en ;
  skos:prefLabel "Online-tilstandsvanefælde"@da ;
  dc:description "Considering the online mode and the use of digital devices as absolutely helpful and expanding learning."@en ;
  dc:description "Anskuelsen af online-aktivitet og brug af digitalt udstyr som altid hjælpsomt og læringsudvidende."@da ;
  sdml:srcLabel "OnlineModeTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:UncertainnessEffortlessnessTrap
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learntrap:ReasoningTrap ;
  skos:prefLabel "Trap of Uncertainness and Effortlessness"@en ;
  skos:prefLabel "Uvisheds- og ubesværethedsfælde"@da ;
  skos:altLabel "Trap of Uncertainness"@en ;
  skos:altLabel "Trap of Effortlessness"@en ;
  skos:altLabel "Uvishedsfælde"@da ;
  skos:altLabel "Ubesværethedsfælde"@da ;
  dc:description "Equating swiftness in arriving at a conclusion with learning progress."@en ;
  dc:description "Forveksling af hurtigt at nå til en løsning med læringsfremskridt."@da ;
  sdml:srcLabel "UncertainnessEffortlessnessTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .

learntrap:DialogueReductionTrap
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learntrap:ReasoningTrap ;
  skos:prefLabel "Online dialogue-reduction habit trap"@en ;
  skos:prefLabel "Online-dialogreduktionsvanefælde"@da ;
  dc:description "Reducing dialogue to the operative exchange and back and forth of perspectives."@en ;
  dc:description "Reduktion af samtale til operativ udveksling af perspektiver."@da ;
  sdml:srcLabel "DialogueReductionTrap" ;
  rdfs:isDefinedBy learntrap: .