Learning Traps in Tentacular Learning Ontology

SDML source

Domain-specific ontology for traps related to tentacular learning as described by Ernst Schraube

 
  module trap learntrap <https://purl.org/learn/trap#> is
  
   import [ dc learn learn2sect learn10tac skos xsd ]
  
   @skos:prefLabel = "Learning Traps in Tentacular Learning Ontology"@en
   @skos:prefLabel = "Ontologi om læringsfælder indenfor tentakulær læring"@da
   @dc:description = "Domain-specific ontology for traps related to tentacular learning as described by Ernst Schraube"@en
   @dc:created = @xsd:date("2024-06-03")
   @dc:creator = <https://dr.jones.dk/me/#me>
   @dc:license = <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later>
  
   structure DigitalAlwaysOn is
    @rdfs:subClassOf = Digitalization
    @skos:prefLabel = "Online Dialogue-Reduction Habit"@en
    @skos:prefLabel = "Online-dialogreduktionsvane"@da
    @dc:description = "The ability for constructing a digital system to be always available without interruption"@en
    @dc:description = "Muligheden for at opsætte et digitalt system til altid at være tilgængelig uden afbrydelse"@da
    causesOnlineModeTrap -> OnlineModeTrap
   end
  
   structure DialogueReduction is
    @rdfs:subClassOf = Digitalization
    @skos:prefLabel = "Online Dialogue-Reduction"@en
    @skos:prefLabel = "Online-dialogreduktion"@da
  ;  @dc:description = ""@en
  ;  @dc:description = ""@da
    causesDialogueReductionTrap -> DialogueReductionTrap
   end
  
   structure DigitalAccuracyAndEase is
    @rdfs:subClassOf = Digitalization
    @skos:prefLabel = "Digital Accuracy and Ease"@en
    @skos:prefLabel = "Digital nøjagtighed og lethed"@da
  ;  @dc:description = ""@en
  ;  @dc:description = ""@da
    causesUncertainnessEffortlessnessTrap -> UncertainnessEffortlessnessTrap
   end
  
   structure DigitalLearnification is
    @rdfs:subClassOf = Digitalization
  ;  @skos:prefLabel = ""@en
  ;  @skos:prefLabel = ""@da
    @dc:description = "Learning reduced to an individualized commodity, demanded by learners and supplied by digital systems"@en
    @dc:description = "Læring reduceret til individualiseret vare, efterspurgt af elever og udbudt af digitale systemer"@da
    CausesBisectedLearning -> learn2sect:BisectedLearning
   end
  
   entity ReasoningTrap is
    @skos:prefLabel = "Reasoning trap"@en
    @skos:prefLabel = "Fejlslutning"@da
    @dc:description = "typical pitfalls in the construction of subjective reasons for action towards learning"@en
    @dc:description = "typiske faldgruber i konstruktionen af subjektive grunde til at igangsætte en læringsproces"@da
    identity id -> unknown
  
    trapsReason -> learn10tac:ActionReason
   end
  
   entity OnlineModeTrap is
    @rdfs:subClassOf = ReasoningTrap
    @skos:prefLabel = "Online Mode Habit Trap"@en
    @skos:prefLabel = "Online-tilstandsvanefælde"@da
    @dc:description = "Considering the online mode and the use of digital devices as absolutely helpful and expanding learning."@en
    @dc:description = "Anskuelsen af online-aktivitet og brug af digitalt udstyr som altid hjælpsomt og læringsudvidende."@da
    identity id -> unknown
   end
  
   entity UncertainnessEffortlessnessTrap is
    @rdfs:subClassOf = ReasoningTrap
    @skos:prefLabel = "Trap of Uncertainness and Effortlessness"@en
    @skos:prefLabel = "Uvisheds- og ubesværethedsfælde"@da
    @skos:altLabel = "Trap of Uncertainness"@en
    @skos:altLabel = "Trap of Effortlessness"@en
    @skos:altLabel = "Uvishedsfælde"@da
    @skos:altLabel = "Ubesværethedsfælde"@da
    @dc:description = "Equating swiftness in arriving at a conclusion with learning progress."@en
    @dc:description = "Forveksling af hurtigt at nå til en løsning med læringsfremskridt."@da
    identity id -> unknown
   end
  
   entity DialogueReductionTrap is
    @rdfs:subClassOf = ReasoningTrap
    @skos:prefLabel = "Online dialogue-reduction habit trap"@en
    @skos:prefLabel = "Online-dialogreduktionsvanefælde"@da
    @dc:description = "Reducing dialogue to the operative exchange and back and forth of perspectives."@en
    @dc:description = "Reduktion af samtale til operativ udveksling af perspektiver."@da
    identity id -> unknown
   end
  
  end