Tentacular Learning Ontology

Turtle format

Domain-specific ontology for Tentacular Learning as defined by Ernst Schraube


@base <https://purl.org/learn/tentacular#> .
@prefix learn10tac: <https://purl.org/learn/tentacular#> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix sdml: <http://sdml.io/sdml-owl.ttl#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix learn2sect: <https://purl.org/learn/bisected#> .
@prefix dc: <http://purl.org/dc/elements/1.1/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix learn: <https://purl.org/learn/core#> .

learn10tac:
  rdf:type
    owl:Ontology ,
    sdml:Module ;
  owl:imports <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> ;
  owl:imports <https://purl.org/learn/bisected#> ;
  owl:imports <http://purl.org/dc/elements/1.1/> ;
  owl:imports <https://purl.org/learn/core#> ;
  skos:prefLabel "Tentacular Learning Ontology"@en ;
  skos:prefLabel "Ontologi om tentakulær læring"@da ;
  dc:description "Domain-specific ontology for Tentacular Learning as defined by Ernst Schraube"@en ;
  dc:created "\"2024-04-26\""^^xsd:date ;
  dc:creator <https://dr.jones.dk/me/#me> ;
  dc:license <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later> ;
  sdml:srcLabel "learn10tac" .

learn10tac:WorldingPracticeLearning
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Structure ;
  rdfs:subClassOf learn:Process ;
  skos:prefLabel "Learning as a Worlding Practice"@en ;
  skos:prefLabel "Læring som en verdeningspraksis"@da ;
  dc:description "The process of learning viewed as an affinitive dialogue with the surrounding world"@en ;
  dc:description "Læringsproces anskuet som en gensidig dialog (affinitet) med den omkringliggende verden"@da ;
  owl:disjointWith learn2sect:BisectedLearning ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:WorldingPracticeLearning__isPracticedBy ;
  sdml:srcLabel "WorldingPracticeLearning" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:isPracticedBy
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:WorldingPracticeLearning ;
  rdfs:range learn:Learner ;
  sdml:srcLabel "isPracticedBy" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:TentacularLearning
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn:Cognition ;
  skos:prefLabel "Tentacular Learning"@en ;
  skos:prefLabel "Tentakulær læring"@da ;
  sdml:srcLabel "TentacularLearning" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Matter
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn:World ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Matter__WorldSideOf ;
  sdml:srcLabel "Matter" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:WorldSideOf
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Matter ;
  rdfs:range learn10tac:Identification ;
  sdml:srcLabel "WorldSideOf" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Prelearned
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn:World ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Prelearned__subjectSideOf ;
  sdml:srcLabel "Prelearned" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:subjectSideOf
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Prelearned ;
  rdfs:range learn10tac:Identification ;
  sdml:srcLabel "subjectSideOf" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Identification
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:WorldingPracticeLearning ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:ContentDimension ;
  skos:prefLabel "Establishing Learning Content"@en ;
  skos:prefLabel "Etablering af læringsindhold"@da ;
  skos:altLabel "The 'what' of learning"@en ;
  skos:altLabel "Lærings 'hvad'"@da ;
  dc:description "Process by the learner of establishing, what they would like to learn"@en ;
  dc:description "Elevens proces med at etablere, hvad de gerne vil lære"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Identification__precedesReason ;
  sdml:srcLabel "Identification" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:precedesReason
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Identification ;
  rdfs:range learn10tac:ActionReason ;
  sdml:srcLabel "precedesReason" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:ActionReason
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:WorldingPracticeLearning ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:ContentDimension ;
  skos:prefLabel "Action Reason"@en ;
  skos:prefLabel "Aktionsgrund"@da ;
  skos:altLabel "The 'why' of learning"@en ;
  skos:altLabel "Lærings 'hvorfor'"@da ;
  dc:description "Subjective reason by the learner for initiating a learning process"@en ;
  dc:description "Subjektiv grund hos eleven til at igangsætte en læringsproces"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:ActionReason__affectsMode ,
    learn10tac:ActionReason__precedesMethod ;
  sdml:srcLabel "ActionReason" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:affectsMode
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:ActionReason ;
  rdfs:range learn10tac:Mode ;
  sdml:srcLabel "affectsMode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:precedesMethod
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:ActionReason ;
  rdfs:range learn10tac:Method ;
  sdml:srcLabel "precedesMethod" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:ExpansiveReason
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:ActionReason ;
  skos:prefLabel "Expansive Reason"@en ;
  skos:prefLabel "Ekspansiv grund"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:ExpansiveReason__causesExpansiveMode ;
  sdml:srcLabel "ExpansiveReason" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:causesExpansiveMode
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:ExpansiveReason ;
  rdfs:range learn10tac:ExpansiveMode ;
  sdml:srcLabel "causesExpansiveMode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:DefensiveReason
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:ActionReason ;
  skos:prefLabel "Defensive Reason"@en ;
  skos:prefLabel "Defensiv grund"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:DefensiveReason__causesDefensiveMode ;
  sdml:srcLabel "DefensiveReason" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:causesDefensiveMode
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:DefensiveReason ;
  rdfs:range learn10tac:DefensiveMode ;
  sdml:srcLabel "causesDefensiveMode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Method
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:WorldingPracticeLearning ;
  skos:prefLabel "Learning Method"@en ;
  skos:prefLabel "Læringsmetode"@da ;
  skos:altLabel "The 'how' of learning"@en ;
  skos:altLabel "Lærings 'hvordan'"@da ;
  dc:description "How the learning process is carried out by the learner"@en ;
  dc:description "Hvordan læringsprocessen bliver udført af eleven"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Method__precedesEvaluation ;
  sdml:srcLabel "Method" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:precedesEvaluation
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Method ;
  rdfs:range learn10tac:Evaluation ;
  sdml:srcLabel "precedesEvaluation" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Evaluation
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:WorldingPracticeLearning ;
  skos:prefLabel "Learning Evaluation"@en ;
  skos:prefLabel "Læringsevaluering"@da ;
  dc:description "check by the learner whether what one wanted to learn through the learning process was also achieved"@en ;
  dc:description "Tjek af eleven hvorvidt den ønskede læring gennem læringsprocessen også blev opnået"@da ;
  sdml:srcLabel "Evaluation" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Mode
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  skos:prefLabel "Mode"@en ;
  skos:prefLabel "Tilstand"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Mode__affectsMovement ;
  sdml:srcLabel "Mode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:affectsMovement
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Mode ;
  rdfs:range learn10tac:Movement ;
  sdml:srcLabel "affectsMovement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:ExpansiveMode
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:Mode ;
  skos:prefLabel "Expansive Mode"@en ;
  skos:prefLabel "Ekspansiv tilstand"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:ExpansiveMode__stimulatesAffinitiveMovement ;
  sdml:srcLabel "ExpansiveMode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:stimulatesAffinitiveMovement
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:ExpansiveMode ;
  rdfs:range learn10tac:AffinitiveMovement ;
  sdml:srcLabel "stimulatesAffinitiveMovement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:DefensiveMode
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:Mode ;
  skos:prefLabel "Defensive Mode"@en ;
  skos:prefLabel "Defensiv tilstand"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:DefensiveMode__stimulatesDefinitiveMovement ;
  sdml:srcLabel "DefensiveMode" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:stimulatesDefinitiveMovement
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:DefensiveMode ;
  rdfs:range learn10tac:DefinitiveMovement ;
  sdml:srcLabel "stimulatesDefinitiveMovement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:Movement
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn:Action ;
  skos:prefLabel "Movement"@en ;
  skos:prefLabel "Bevægelse"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:Movement__affectsResultingLearning ;
  sdml:srcLabel "Movement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:affectsResultingLearning
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:Movement ;
  rdfs:range learn10tac:TentacularLearning ;
  sdml:srcLabel "affectsResultingLearning" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:AffinitiveMovement
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:Movement ;
  skos:prefLabel "Affinitive Movement"@en ;
  skos:prefLabel "Affinitiv bevægelse"@da ;
  sdml:hasMember
    learn10tac:AffinitiveMovement__DeepensLearning ;
  sdml:srcLabel "AffinitiveMovement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:DeepensLearning
  rdf:type
    rdf:Property ,
    sdml:Member ;
  rdfs:domain learn10tac:AffinitiveMovement ;
  rdfs:range learn10tac:TentacularLearning ;
  sdml:srcLabel "DeepensLearning" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .

learn10tac:DefinitiveMovement
  rdf:type
    owl:Class ,
    sdml:Entity ;
  rdfs:subClassOf learn10tac:Movement ;
  skos:prefLabel "Definitive Movement"@en ;
  skos:prefLabel "Definitiv bevægelse"@da ;
  sdml:srcLabel "DefinitiveMovement" ;
  rdfs:isDefinedBy learn10tac: .