Tentacular Learning Ontology

SDML source

Domain-specific ontology for Tentacular Learning as defined by Ernst Schraube

 
  module tentacular learn10tac <https://purl.org/learn/tentacular#> is
  
   import [ dc learn learn2sect skos xsd ]
  
   @skos:prefLabel = "Tentacular Learning Ontology"@en
   @skos:prefLabel = "Ontologi om tentakulær læring"@da
   @dc:description = "Domain-specific ontology for Tentacular Learning as defined by Ernst Schraube"@en
   @dc:created = @xsd:date("2024-04-26")
   @dc:creator = <https://dr.jones.dk/me/#me>
   @dc:license = <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later>
  
   structure WorldingPracticeLearning is
    @rdfs:subClassOf = learn:Process
    @skos:prefLabel = "Learning as a Worlding Practice"@en
    @skos:prefLabel = "Læring som en verdeningspraksis"@da
    @dc:description = "The process of learning viewed as an affinitive dialogue with the surrounding world"@en
    @dc:description = "Læringsproces anskuet som en gensidig dialog (affinitet) med den omkringliggende verden"@da
    @owl:disjointWith = learn2sect:BisectedLearning
    isPracticedBy -> learn:Learner
   end
  
   entity TentacularLearning is
    @rdfs:subClassOf = learn:Cognition
    @skos:prefLabel = "Tentacular Learning"@en
    @skos:prefLabel = "Tentakulær læring"@da
    identity id -> unknown
   end
  
   entity Matter is
    @rdfs:subClassOf = learn:World
    identity is -> unknown
  
    WorldSideOf -> Identification
   end
  
   entity Prelearned is
    @rdfs:subClassOf = learn:World
    identity is -> unknown
  
    subjectSideOf -> Identification
   end
  
   entity Identification is
    @rdfs:subClassOf = :WorldingPracticeLearning
    @rdfs:subClassOf = :ContentDimension
    @skos:prefLabel = "Establishing Learning Content"@en
    @skos:prefLabel = "Etablering af læringsindhold"@da
    @skos:altLabel = "The 'what' of learning"@en
    @skos:altLabel = "Lærings 'hvad'"@da
    @dc:description = "Process by the learner of establishing, what they would like to learn"@en
    @dc:description = "Elevens proces med at etablere, hvad de gerne vil lære"@da
    identity id -> unknown
  
    precedesReason -> ActionReason
   end
  
   entity ActionReason is
    @rdfs:subClassOf = :WorldingPracticeLearning
    @rdfs:subClassOf = :ContentDimension
    @skos:prefLabel = "Action Reason"@en
    @skos:prefLabel = "Aktionsgrund"@da
    @skos:altLabel = "The 'why' of learning"@en
    @skos:altLabel = "Lærings 'hvorfor'"@da
    @dc:description = "Subjective reason by the learner for initiating a learning process"@en
    @dc:description = "Subjektiv grund hos eleven til at igangsætte en læringsproces"@da
    identity id -> unknown
  
    affectsMode -> Mode
    precedesMethod -> Method
   end
  
   entity ExpansiveReason is
    @rdfs:subClassOf = ActionReason
    @skos:prefLabel = "Expansive Reason"@en
    @skos:prefLabel = "Ekspansiv grund"@da
    identity id -> unknown
  
    causesExpansiveMode -> ExpansiveMode
   end
  
   entity DefensiveReason is
    @rdfs:subClassOf = ActionReason
    @skos:prefLabel = "Defensive Reason"@en
    @skos:prefLabel = "Defensiv grund"@da
    identity id -> unknown
  
    causesDefensiveMode -> DefensiveMode
   end
  
   entity Method is
    @rdfs:subClassOf = :WorldingPracticeLearning
    @skos:prefLabel = "Learning Method"@en
    @skos:prefLabel = "Læringsmetode"@da
    @skos:altLabel = "The 'how' of learning"@en
    @skos:altLabel = "Lærings 'hvordan'"@da
    @dc:description = "How the learning process is carried out by the learner"@en
    @dc:description = "Hvordan læringsprocessen bliver udført af eleven"@da
    identity id -> unknown
  
    precedesEvaluation -> Evaluation
   end
  
   entity Evaluation is
    @rdfs:subClassOf = :WorldingPracticeLearning
    @skos:prefLabel = "Learning Evaluation"@en
    @skos:prefLabel = "Læringsevaluering"@da
    @dc:description = "check by the learner whether what one wanted to learn through the learning process was also achieved"@en
    @dc:description = "Tjek af eleven hvorvidt den ønskede læring gennem læringsprocessen også blev opnået"@da
    identity id -> unknown
   end
  
   entity Mode is
    @skos:prefLabel = "Mode"@en
    @skos:prefLabel = "Tilstand"@da
    identity id -> unknown
  
    affectsMovement -> Movement
   end
  
   entity ExpansiveMode is
    @rdfs:subClassOf = Mode
    @skos:prefLabel = "Expansive Mode"@en
    @skos:prefLabel = "Ekspansiv tilstand"@da
    identity id -> unknown
  
    stimulatesAffinitiveMovement -> AffinitiveMovement
   end
  
   entity DefensiveMode is
    @rdfs:subClassOf = Mode
    @skos:prefLabel = "Defensive Mode"@en
    @skos:prefLabel = "Defensiv tilstand"@da
    identity id -> unknown
  
    stimulatesDefinitiveMovement -> DefinitiveMovement
   end
  
   entity Movement is
    @rdfs:subClassOf = learn:Action
    @skos:prefLabel = "Movement"@en
    @skos:prefLabel = "Bevægelse"@da
    identity id -> unknown
  
    affectsResultingLearning -> TentacularLearning
   end
  
   entity AffinitiveMovement is
    @rdfs:subClassOf = Movement
    @skos:prefLabel = "Affinitive Movement"@en
    @skos:prefLabel = "Affinitiv bevægelse"@da
    identity id -> unknown
  
    DeepensLearning -> TentacularLearning
   end
  
   entity DefinitiveMovement is
    @rdfs:subClassOf = Movement
    @skos:prefLabel = "Definitive Movement"@en
    @skos:prefLabel = "Definitiv bevægelse"@da
    identity id -> unknown
   end
  end