Bisected Learning Ontology

SDML source

Domain-specific ontology for Bisected Learning as defined by Athanasios Marvakis and Ernst Schraube

 
  module bisected learn2sect <https://purl.org/learn/bisected#> is
  
   import [ dc learn learntrap skos xsd ]
  
   @skos:prefLabel = "Bisected Learning Ontology"@en
   @skos:prefLabel = "Ontologi om tvedelt læring"@da
   @dc:description = "Domain-specific ontology for Bisected Learning as defined by Athanasios Marvakis and Ernst Schraube"@en
   @dc:created = @xsd:date("2024-06-01")
   @dc:creator = <https://dr.jones.dk/me/#me>
   @dc:license = <https://spdx.org/licenses/AGPL-3.0-or-later>
  
   structure BisectedLearning is
    @rdfs:subClassOf = learn:Process
    @rdfs:subClassOf = ReasoningTrap
    @skos:prefLabel = "Bisected Learning"@en
    @skos:prefLabel = "Tvedelt læring"@da
    @dc:description = "The process of learning content determined by a teacher"@en
    @dc:description = "Læringsproces hvor indhold er afgjort af en lærer"@da
    isTaughtBy -> learn:Educator
    isLearnedBy -> learn:Learner
   end
  end