Ekspert-interview 1

Interview med Ernst Schraube afholdt tirsdag 30. april kl. 13:01-15:02.

Deltagere:

  • Ernst: Ernst Schraube, forsker og forfatter
  • Ian: Ian Valentin Christen, interviewer
  • Jonas: Jonas Smedegaard, interviewer

[00:00:07] Ernst: jeg undrer mig lidt fordi den bog snakker om noget · og jeg tror I er interesserede i det her · hvad den bog siger noget om

[Ernst tegner et punkt og en linje på et stykke papir]

[00:00:16] Ernst: og så er I interesserede i den der · hvad siger den om den · men faktisk er jeres interesse i det her · eller er det forkert

[00:00:23] Jonas: det kommer an på hvad det er der er her · og hvad det er der er her

[00:00:27] Ernst: det her er fænomenet og den særlige problemstilling i vores verden · og bogen siger noget om det · om digitalisering og læring

[Ernst peger på punktet som bogen, og på linjen som digitalisering og læring]

[00:00:37] Ernst: men den siger noget · den snakker noget om problemer her · og jeg tror I er interesserede i hvorfor · altså en bog i sig selv er uinteressant

[00:00:46] Ernst: kun fordi den siger noget I er interesserede i

[00:00:49] Jonas: jeg tror vi bliver nødt til at fortælle om hvad vores projekt går ud på · fordi [00:00:52] Jonas: jeg tror faktisk at vi er tættere på det end på det

[00:00:56] Ernst: jeg lytter til jer

[00:00:58] Jonas: vil du prøve eller skal jeg prøve

[00:01:00] Ian: Nej du må gerne prøve

[00:01:02] Jonas: jeg prøver · okay

[00:01:04] Jonas: abstrakt set så er vi interesserede . vi føler at vi tænker i grafer · i modeller af verden

[00:01:15] Jonas: når vi prøver at lede efter · når vi lytter til undervisningen hvor vi bliver introduceret til stof · så leder vi efter hvordan kan det matche op · hvordan kan vi udkrystallisere en model inden i hovedet · for det stof vi prøver at lære · vi prøver at forstå stof gennem modeller

[00:01:31] Jonas: ikke gennem løsninger eller gennem facitlister men gennem måder vi kan navigere rundt i det · nogle pejlemærker i stoffet som gør at · det dér det er væsentligt · det dér det er uvæsentligt · det dér det er beskrivende · det er centrum · det er essentielt · sådan nogle ting

[00:01:50] Jonas: så når vi får udleveret læringsmateriale · så leder vi efter · hvor er pejlemærkerne i materialet

[00:01:58] Jonas: og en af de ting vi arbejder med som vi er fascineret af i alt det her · det er · som værktøj der er vi fascineret af teknik det er derfor vi har valgt humtech sandsynligvis

[00:02:11] Jonas: og så støder vi på dig og en bog som snakker om · processen at lære · stillet op imod digitalisering

[00:02:23] Jonas: så jeg mistænker at · nej det er ikke problemerne med krisen i verden i dag og manglen på læring · men det er i stedet for selve den · spændingen mellem digitalisering og det at lære · det er stofområdet

[00:02:45] Jonas: jeg er selv nu nysgerrig på at prøve at belyse · vores vinkel er at vi siger · nogle konkrete værktøjer som er digitale mener vi · antager vi · er understøttende for dybere læring · for tentakulær læring hvis vi forstår bogen rigtigt

[00:03:09] Jonas: og så er det interessant at den bog · efter vores læsning af den · og det er det vil vi gerne snakke med dig om hvordan det er · at det lyder til at du siger · tentakulærer læring · jamen den operative del af læring der er digitaliseringen hjælpsom, men i den indholdsmæssige læring, der er digitaliseringen en distraktion · der er det direkte hæmmende for læring · hæmmende for at læring kan ske · og hvor det vi siger det er at · hm vi bliver ved med læse og synes · mistænker at du taler om det læring som du identificerer men du har ikke identificeret alt · nej de digitale værktøjer som du identificerer gennem dine interviews · men det som folk generelt set praktiserer er jo ikke al digitalisering · det er hvad der er gængs · hvad der er populært · og jeg vil gerne skrive under på at det der er populært af I_T udstyr er ikke generelt set understøttende for dybere læring · men det er muligt at aktivt bruge · anvende digitale værktøjer til understøttelse af dybere læring

[00:04:27] Jonas: Nu tror jeg at jeg stopper · det var længe jeg skulle snakke · kan du følge lidt hvor vi er henad

[00:04:35] Ernst: skal jeg allerede sige noget

[00:04:36] Ian: du må meget gerne sige noget

[00:04:39] Ernst altså først vil jeg sige at jeg er glad for hvad I tænker og hvordan · og jeg synes at I er i hjertet af hvad bogen handler om og faktisk er det · bogen handler om noget i verden · altså der er læringsprocesser og digitalisering · hvordan hænger det sammen · hvor kan det hjælpe digitalisering · hvor kan det ikke · altså I går i hjertet og det er tentacular learning · hvor vi forbinder os · og den indholdsmæssige dimension · og så siger I · ah den er for hurtig · der er også · for den indholdsmæssige kan det digitale også måske hjælpe

[00:05:17] Ernst: hvis I læser bogen præcist så står der · det er et stort spørgsmål · der står ikke at den kan ikke · og den kan · så jeg har her nogle eksempler hvor man kan fortsætte · hvis jeg vil fortsætte bogen og vil jeg undersøge videre · for eksempel chat_G_P_T · chat_G_P_T går ind i · vil jeg sige · mere indholdsmæssige processer · men vi forstår noget · mange studerende bruger det lidt på den måde · der er en passage i en bog · hvordan kan jeg forstå det · spørg chat_G_P_T · eller jeg vil ikke · overblik over en sag · altså chat_G_P_T har en · altså ja der er en ny kvalitet · måske muligheder for indholdsmæssigt · men jeg vil sige at det er dobbelt · men først vil jeg sige · jeg kan lide hvordan I spørger · altså kan det digitale ikke også understøtte eller udvide vores tentakulære læringsprocesser · det er vigtigt at spørge til · og altså jeg har ikke · jeg siger ikke at det kan den ikke · men man skal være forsigtig · ikke bare være blind · og det er de fleste · og ikke mange tænker lige hvordan I tænker · og så er I allerede et skridt videre · og i den rigtige retning · jeg er med jer · og jeg har selvfølgelig også ikke det sidste svar · men jeg siger at vi skal tænke over det · jeg siger ikke at man skal ikke tænke ·

[00:06:57] Jonas: ja det har jeg heller ikke · det vil jeg heller ikke ?(sige)?

[00:06:59] Ernst: fordi man skal bruge · og derfor ingen kommaer · digitalisering and learning as a worlding practice · jeg vil sige at man skal tænke det sammen · så konstruktivt og hvor er der muligheder · og det er det første · altså jeg følger jer · og så kan jeg · så skal man tænke det videre

[00:07:20] Ernst: een lille ting · jeg vil ikke kalde digitaliseringen digitale værktøjer · jeg har et problem med værktøjer · det er · værktøjer ·

[00:07:28] Jonas: fordi det er operationelt i sin (uf)

[00:07:32] Ernst: rigtigt det er kun instrumentalt · instrumentering er kun · åh jeg gør noget med dem · vi gør noget med dem · det er rigtigt · der er en sandhed i det · men de gør også noget med os · og værktøjstænkning så tænker vi · det er kun mig som gør noget med de værktøjer · men de gør også · og det er dobbelt (uf) · skal vi forstå · (uf) · også med chat_G_P_T for eksempel · med alle de digitale ting

[00:07:54] Jonas: så du tænker på stofligheden af det · ligesom worlding så er det digitalisering · fordi det er processen i det · det er

[telefon ringer]

[00:08:02] Ernst: ja

[00:08:02] Jonas: jeg skal lige dræbe den her

[00:08:04] Ernst: de maskiner de gør noget · de ringer

[00:08:08] Ian: de distraherer

[alle griner]

[00:08:10] Ernst: ja

[resterende interview udeladt]