Læring om læring

Reflektioner over et gruppeprojekt
om læring vha. en digitaliserende læseteknik

Før konklusion

Arbejdet med projektet i konteksten af en hjemmeside

Formalisering af skitsering og eksperimentering

  • Proces følger produkt

Gruppearbejde med vores læseteknik

  • Arbejde kollaborativt

  • Kalender, mødetider

Besværligheder

  • fremmed arbejdsproces

Efter konklusion

Formatet tillader fler-stjernet arbejde

  • Vi afleverer PDF med XMP metadata om eks. forfattere
  • Vi har publiceret ontologien i OWL, skrevet i RDF